Dlaczego warto skorzystać z pomocy mediatora w mediacjach rodzinnych?

Mediacje rodzinne

Mediator jest osobą, która pomoże przeprowadzić nas przez mediacje rodzinne. Jego doświadczenie i umiejętności mogą się okazać nieocenione.

Konflikt rodzinny – mediacje zamiast sądu

W jakich sytuacjach prowadzone są mediacje rodzinne? Można do nich podejść zawsze wtedy, gdy miejsce ma konflikt w sprawach rodzinnych, który można byłoby załatwić na sali sądowej. Mediacja jest alternatywą dla takiego sposobu rozwiązania sporu – alternatywą dobrą, bo pozwalającą na szukanie możliwości dialogu i ugodowego załatwienia sprawy. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ sprawy rozwodowe, o ustalenie kontaktów z dziećmi czy podział majątku to zazwyczaj te najtrudniejsze, w których emocje sięgają zenitu.

Kto prowadzi mediacje rodzinne?

Osobą wykwalifikowaną do prowadzenia takiego postępowania jest mediator rodzinny. Jest to osoba uprawniona do pełnienia takiego zawodu, oficjalnie umieszczona w wykazie prowadzonym przez sąd okręgowy. Niezwykle istotna jest tu bezstronność mediatora – nie może on obierać stron, angażować się emocjonalnie w sprawę. Warto mieć na uwadze, że przebieg postępowania mediacyjnego opiera się na prezentowaniu przez mediatora możliwych rozwiązań, moderowaniu negocjacjami. Nie wydaje on orzeczenia jak sąd i nie narzuca żadnego rozwiązania. Co istotne, sama mediacja jest dobrowolna, nie można do niej przymusić stron.

Jak wyglądają mediacje?

Mediator zostaje powiadomiony i skierowaniu sprawy do mediacji i wtedy może zacząć działać. Mediacja rodzinna jest dobrowolna. Ze stronami ustalany jest szczegółowy plan, poznają one całą procedurę. W wyniku rozmów może zostać zawarta ugoda bądź nie. To drugie rozwiązanie skutkuje powrotem sprawy na salę sądową. Mediator pomaga stronom osiągnąć ugodę, przynajmniej co do części spraw, na przykład kontaktów z dziećmi. Wtedy taka ugoda zostaje przesłana do sądu, który może wydać odpowiednie orzeczenie. Warto mieć na uwadze, że nie we wszystkich sprawach mediacja będzie dopuszczalna – nie można jej zastosować na przykład jeśli chodzi o ustalenie rodzicielstwa, unieważnienie małżeństwa, a także gdy co najmniej jedna ze stron jest uzależniona od alkoholu, narkotyków lub cierpi na chorobę psychiczną – wtedy mediacja naruszałaby podstawową zasadę w przebiegu tego postępowania – zasadę równości stron.

Materiał (tekst i grafika) dostarczony przez reklamodawcę. Odpowiedzialność za dostarczoną treść ponosi reklamodawca.


E-booki

Wypowiedz się

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

101

Szukałeś mnie na Instagramie?